คณะผู้บริหาร

 
   
 

นายบุญแสง  สุวรรณชีพ 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม 

โทร. 08-1814-5802

 

 นายไพโรจน์  นาเจริญ

รองนายก   

 โทร 08-7163-8436

 

นายประเสริฐ  อินทะนิน

รองนายก   

โทร 08-3009-9077 

นายสุพิน  หนูนันท์

เลขานุการฯ 

 โทร 08-1251-9099

  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล