รายงานกิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2567)

กิจกรรม “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส” (Big Cleaning Day)

 

        กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (3 มิถุนายน 2567) ดําเนินการในวันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ วัดหนองกระทุ่ม โดยได้รับความร่วมมือจากวัดหนองกระทุ่ม โรงเรียนวัดหนองกระทุ่มและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน วัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์

9
10
7
8
6
5
4
3
2
1

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล