โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

         องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำสวนสมุนไพรตาม โครงการ 1 อปท.1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 โดยกิจกรรม ดำเนินงานในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองกระทุ่ม

27
26
25
24
21
19
16
15
13
11

Submit to FacebookSubmit to Google PlusShare with friendsPrint this page

แผนงาน/ข้อบัญญัติ/รายงานผลการดำเนินงาน

ส่งเสริมอาชีพและการท่องเที่ยว

   สถานที่ท่องเที่ยวภายในตำบล
   กลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ตำบล